Nyhetsflöde

Bp bygger musikskola i Avesta

ByggProjekt har blivit tilldelade att utföra en ombyggnation av lokal till musikskola. Projektet förväntas vara färdigställt under våren 2019.

Bp bygger restaurang i Granberget

ByggProjekt har blivit tilldelade att bygga rastaurenger vid skidanläggningen Granberget i Leksand Kommun, projektet pågår och färdigställs under 2018.

Supergasellen vinner Myran

ByggProjekt har blivit tilldelade att bygga förskolan Myran i Leksands Kommun. Projektet beräknas starta våren 2018 och färdigställas under våren 2019. Förskolan omfattar fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, samlingstorg och stora lekplatser.

Bp bygger LSS-boende åt Falu Kommun

ByggProjekt bygger ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum. Bygget innefattar även förrådsbyggnad och yttre markmiljö år Falu Kommun.

Bp genomför takbyten i Leksand

ByggProjekt har blivit tilldelade att genomföra fyra större takbyten i Leksand på flerbostadshus åt Leksandsbostäder.

Kontakta oss

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Kvarngatan 6 | 784 63 Borlänge | Tel 010-75 00 510 | info(at)abbp.se
Lokalkontor: Rättvik | Avesta