Nyhetsflöde

bp bygger restaurang i Granberget

ByggProjekt har blivit tilldelade att bygga rastaurenger vid skidanläggningen Granberget i Leksand Kommun, projektet pågår och färdigställs under 2018.

Supergasellen vinner nyproduktion av skola

ByggProjekt har blivit tilldelade att bygga ny förskolan i Leksands Kommun. Projektet beräknas starta våren 2018 och färdigställas under våren 2019. Förskolan omfattar fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, samlingstorg och stora lekplatser.

bp bygger LSS-boende åt Falu Kommun

ByggProjekt bygger ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum. Bygget innefattar även förrådsbyggnad och yttre markmiljö år Falu Kommun.

bp genomför takbyten i Leksand

ByggProjekt har blivit tilldelade att genomföra fyra större takbyten i Leksand på flerbostadshus åt Leksandsbostäder.

bp vinner ramavtal med Rättviks Kommun

ByggProjekt vinner ramavtal med Rättviks Kommun. I samband med detta etablerar sig även ByggProjekt på orten. Byggprojekt finns nu etablerade med kontor i Falun, Leksand och Rättvik i Dalarna.

bp bygger Djurhus i Rättvik

ByggProjekt bygger om och till markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet som ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.

Kontakta oss

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Kvarngatan 6 | 784 63 Borlänge | Tel 010-75 00 510 | info(at)abbp.se
Lokalkontor: Rättvik | Avesta